قالب وبلاگ

دوست عزیزم به وبلاگ خودت خوش اومدی

Ic-new (12)سامبیلی علیکم به همه دوست جونیای خودمممم!Ic-new (12)

احوالتون چطوره؟؟

همه خوب و شاد و پرانرژی؟؟؟

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیامروز بعد مدت ها دست پر اومدمممم! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

بایه کاسه پر ازسوپ خوشمزه ی رایز اومدم!

آآآآآآآآخـــــــــــــه

 تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتـــــــــولـــددددد داریم امــــــروز:-)))))))) تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیحالا بوگو تولد کی؟؟!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 

تفلد بهــتــریـــن ســـامــیـــار داداشــیه دنــیـاس!!

 شکلکهای جالب آروین

دســــت و جـــیـــغ و هورااااااااااااااا!

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی(الان دقیقا حس عمو قناد بهم دست داد!) تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

همـــه دلـیـــا!هـــمه پــایــه ها!!

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

هـــمـــتـــون دعـــوت داریــــن!

پاشــین بیاین ادامه مطلب که میخوایم با هم بترکونیم:-))))

 

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی 


 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتو منو گذاشتی رفتی تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیتنها گذاشتی رفتی تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

دروغ نگم به جز من

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازییکی دیگه داشتی رفتی تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

عکس متحرک رقص

تصویردست دست دستتصویر

هـــــــوووووووووو!!

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

بــیـا وســـــط !

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیاینجا دیگه نمیشه پیچوند همه باید برخصن!

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

بــیااااا:

Ic-newاومدم در خونتون سر کوچتون خونه نبودین Ic-new

زبانکده محصلبگو بگو راست بگو بگو با کی کجا رفته بودینزبانکده محصل

(هر چی دارین رو کنین که مجلس بی ریاس!)

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ عکس متحرک رقص _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

هــــــووووو

رخص رخص رخص

 

  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

عکس متحرک رقص

این کـــمـــرههه..یا فــنــره ؟!

یک دو ســه..همه بــیـــخـیــال غصه!

عکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

 

دختر خوشحال شکلک رقص 

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیعاغا معلومه هیچکدوم به رخص وارد نیستینا تمرین نکردین؟! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

خخخخ!

داداش سامیار دو تا ازون قر خجگلا بیا واسمون ما که میدونیم بلدی!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 رقص گربه شکلک ها<== داداش سامیار در تن پوش گربه!!

آ مــــاشـــــالا!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

ســامـــیـار داداش دنیا دیگه مثل تو نداره

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازینداره نمیتونه بیاره!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

حالا هــمــــگــی:215219_hulasmiley

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیای قشنگ تر از پریا!تنها تو کوچه نریا! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

بچه های محل دزدن!عشق منو میدزدن!

دست دست دست

اون عقبیا چرا قر نمیدن؟!!

هامی داداش تو ام بیا دو تا هلیکوپتری برو برامون مجلسو گرم کن!!

 عکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

آق جووون! حالا هــمه بـــــا هــــــم!

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

عکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیهر کی دست بغل دستیشو بگیره با هم قر بدین! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

اینجا گودبای پارتیه سامیاره

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیاینجا گودبای پارتیه سامیاره تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 عکس و تصاویر متحرک رقص | Danceعکس و تصاویر متحرک رقص | Danceعکس و تصاویر متحرک رقص | Danceعکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

موسیقی جونم آتیش کنننننننننننن!

  

  _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

عکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

ماشالا به این کمراااا!

  تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

خب فک کنم دیگه باید برم کیکو بیارم دیر شده باع!

23.gif 

دااااااااادااااااااااااااش سااااااامیااااااااار:

 تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازیهـــمـــه انــگـــشـــتـرن تـو نــگــیـنـی و ازین حرفــــا! تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازی

تــــولــدتــــــ کـــلــــــــی مــــــبـــارکـــــ !

  تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

(این آخری از طرف من نبودا دوستان بل نگیرن لدفن!خخخخ )

بچه ها جونم آهنگ تولدت مبارکو بخونین تا دارم میرم کیکو بیارم! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 

تـــــولـــد تــولــــد تـــولــدت مــبارک

مــبــآرک مــبـآرک تــولــدت مــبآرکـــــ !

 15.gif

اینم از کــیـــک!

 16.gif

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیدســــت و جــییییغ و هـــــووورااااااااااااااااااا!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.com

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیسامیار جان یک دو سه که گفتم شمعارو فوت کن باشه؟! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازییـــــکـــــــ .. دووووو .. ســـکـنـجـبـین ! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

خخخخخ!

یـــکــــــ .. دوووو .. ســـــــه !

ای بابا هامی قرار شد خودش تنها فوت کنه تو فوت نکن!!

خخخخ!عیب نداره دوباره تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

12.gifفقط قبلش آرزو یادت نره داداش!12.gif

(بعد آخر مهمونی درگوشی به من بوگو چی آرزو کردی باشه؟!)

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

خب..

یـــکـــــ .. دوووو .. ســــه !

 

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیهـــــــــوووورااااااااااااااااااااااااا!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

حالا رقص چاقو!

پاشو سامیار داداش این یکی فقط کار خودته باریکلا!!

رقص دایره وار حرکت کردن شکلک ها 

آآآفففرین داداش دمت جیززز ترکوندی!! 

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیحـــالا هــــــمــــــه حــمــــلـــه بـــه کــــیـــــک!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

یــــــوهــــــــوووووووو! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

خخخخخ! ینی اینجاس که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

ببینین چه کیکی پختم براتون!

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیینی واجب بود من این دست خط کفتر ماهی مو به همه نشون بدم!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

(عاغا درسته دست خطم افتضاحه ولی دیگه خدایی در این حدی که

 اینجا میبینید هم بد نیس!خخخخ!)

 

 

پاســــتــــیــــــــــــــــــــــــــــــل!

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیخب بسه دیگه هلاک کردین خودتونو!! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

حالا وخت چیه؟ تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازی

اینکه گوشتونو بیارین جلو میخوام یه چی درگوشی بهتون بگم!

جلو......جلوتر....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

فـــــــوووووتتتتتت!

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

خخخخخ!

خعلی هم بامزه بود!

 09.jpg

نه حالا جدی:

بذارین بگم که داداش سامیار جان ما یه خواهر خانوم گل به اسم ستاره

خانوم هم داره که قل همدیگه ان!

 11.gifپس امروز تولد ستاره جونم هم هست!11.gif

تـــولــــدت خـــیــــلی مــبـــآرک عزیز دلم!

29.gifآرزو میکنم که همیشه ی همیشه شاد شاد شاد

و سلامت و پیروز  باشی:-)))29.gif

 تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیحالا خوشگلا و زشتا در هم بیان وسط یه دور دیگه به افتخار ستاره جون و

داداش سامیار با هم قر بدن!!خخخخ

 عکس و تصاویر متحرک رقص | Danceعکس و تصاویر متحرک رقص | Danceعکس متحرک رقصعکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

عکس متحرک رقصعکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

 

 شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

اینم از مـــــوســــیــــقــــی !!

 زبانکده محصل

عکس و تصاویر متحرک رقص | Dance

(خودمونیم دور آخر همه وارد شدینا!!)

25.gifحالا همه دور ستاره جون و داداش سامیار بشینین25.gif

30.gifمیخوام ازتون عکس یادگاری بگیرم!!30.gif

همگی بگین: پــــرســــــپــــولــــیــــــس!!

 

(پرچم بالاس!)

به!چه خوجگل شد!اونم فقط بخاطر اسم شیکی که لفظ کردین بوداا

اصن به قیافه هاتون یه ابهت خاصی داد! تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

بــــعــــلــه یه همچین تیمی داریم ما! تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازی

پــرســـپولیسیا موج مکزیکیییییییی!!

 

حالا بشینین تا غذاهارو براتون بیارم!

عکس متحرک رقص

 

تفلد به صرف کش لقمه و دراز لقمه!

خخخخ!

 شــــیــــــــپـــــــور حــــــــمــــلــــــــه!!

 

بخورین بیاشامین ولی اصراف نکنین!!

خخخخ!

خب تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی کادوی ما ( ما ینی من و هامی داداش و سایر بر و بچ!)

به آقا سامیار گل و آبجی ستاره عزیز این پست بود که قابل خوبیاشونو نداشت!

26.gifامیدواریم که به همه خوش گذشته باشه!26.gif

26.gifشما هم اگه دوس داشتین یه کامنت تبریک تولد زیر این پست26.gif

26.gifهدیه بکنین به داداش سامیار و ستاره جون.26.gif

 

داداش ســامــــیــار جـــانم و آبجی ســـــتـــــــاره ی نازم

تـــــولـــــدتون کــــلـــــی مــــبــــارکــــــ ;-))))

 شکلکهای جالب و متنوع آروین

اینم دو تا کارت پستال کوچولو برای این روز قشنگ !

هدیه به شما از طرف تمام دوستایی که توی این جشن با ما همراه بودن!

 

 

دوستای نازنینم ممنون از حضور با ارزش هـــمـــتـــونشکلک هآنی

ایشالا تولدتون بشه جبران کنیم:-))

 

روزگارتون پـــرتـــقــالی;-)

 

[ چهارشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩٢ ] [ ٦:۳٩ ‎ب.ظ ] [ تیـنا ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مـטּ حـﭠـﮯ جوابـــ خـودمـم سـر بـالا مـیدم... حـﭠـﮯ خـیلـﮯ وقـﭠـه روبـروﮮ آینـه اخـم مـیکنـم... ﭠـو چشـاﮮ هیـچڪـسم خیـره نـمیشـم... راسـﭠـش ایـن اوטּ (( منـﮯ )) ڪه قـرار بـود بـاشــﮧ نـیسـﭞ... همونـﮯ ڪـﮧ مـטּ واسـه آیـندش نـقـشـﮧ ڪـشـیده بـودم... همـیشـه ڪـﮧ بدبـخـﭠﮯ ﭠـقصیـر خـود آدم نیسـت... هیچوقـﭞ فڪر نمیـڪردم عـاشق اﭠـاق ﭠـاریـڪ و سـڪـوﭞ بشـم... هیـچـوقـﭞ فـڪر نمیڪـردم یـﮧ روزﮮ برسـه ڪﮧ احسـاسـﮯ نداشـﭠـه باشـم... هیچـوقـت فڪر نمیـڪردم یـﮧ روزﮮ بـرسـه ڪﮧ از سنـگ بشـم... هیچـوقـﭞ فڪـر نمیـڪردم یـﮧ روزﮮ بـرسـه ڪﮧ دیـگـﮧ نفـهمـم عشــق چـیـﮧ ... نـمیدونـم ... فڪـر ڪـنـم منـم دارم... خـلاصـﮧ... همـﮧ دیوونـﮧ هـا از یـﮧ جـایـﮯ شـروع ڪردטּ دیـگـﮧ این روزها شیشه شده ام،زود می شکنم،اما ناجور میبرم،من ادم سخت گیری نیستم،فقط ادم سخت گیر می اورم... تلخ است باور نبودن ادم هایی که ادعای ماندن داشتند و سخت است امروز باور انهایی که ادعای ماندن دارند...
نويسندگان
صفحات اختصاصی
پيوندهای روزانه
امکانات وب

دانلود آهنگ جدید • زیبا مد
 • کد آهنگ